Có 1 kết quả:

bǐng zhǒng shè xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

gamma ray