Có 1 kết quả:

bǐng lún

1/1

bǐng lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

polypropylene fiber