Có 1 kết quả:

bǐng tóng ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

acetone CH3COCH