Có 1 kết quả:

bǐng tóng

1/1

bǐng tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acetone CH3COCH