Có 1 kết quả:

bǐng tóng suān tuō qīng méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

pyruvate dehydrogenase