Có 1 kết quả:

bǐng suān fú tì kǎ sōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fluticasone propionate