Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 5
Bộ: yī 一 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丨丨丶ノ一
Thương Hiệt: TC (廿金)
Unicode: U+4E1A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nghiệp
Âm Nôm: nghiệp
Âm Quảng Đông: jip6

Tự hình 2

Dị thể 4

1/2

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Ye

giản thể

Từ điển phổ thông

nghề nghiệp, sự nghiệp

Từ điển trích dẫn

1. Như chữ “nghiệp” 業.
2. Giản thể của chữ 業.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 業

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nghiệp, ngành nghề: 工農業 Công nông nghiệp; 畢業 Tốt nghiệp, mãn khóa; 各行各業 Các ngành nghề;
② Làm nghề: 業農 Làm nghề nông;
③ Đã. 【業經】nghiệp kinh [yèjing] Đã: 業經公布 Đã công bố; 【業已】nghiệp dĩ [yèyê] Đã... rồi: 業已準備就緒 Đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi;
④ (văn) Sợ hãi: 兢兢業業 Đau đáu sợ hãi;
⑤ (tôn) 【業障】nghiệp chướng [yè zhàng] (tôn) Nghiệp chướng;
⑥ Công nghiệp, sự nghiệp: 帝業 Công nghiệp của vua chúa.

Từ điển Trung-Anh

(1) line of business
(2) industry
(3) occupation
(4) job
(5) employment
(6) school studies
(7) enterprise
(8) property
(9) (Buddhism) karma
(10) deed
(11) to engage in
(12) already

Từ ghép 340

Ā hēng Gōng yè Dà xué 阿亨工业大学ài gǎng jìng yè 爱岗敬业Ān huī Jiàn zhù Gōng yè Xué yuàn 安徽建筑工业学院ān jiā lì yè 安家立业ān jū lè yè 安居乐业bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工业国组织bà yè 霸业bàn shī yè 半失业Běi fāng Gōng yè 北方工业Běi jīng Gōng yè Dà xué 北京工业大学Běi jīng Lín yè Dà xué 北京林业大学běn yè 本业bì yè 毕业bì yè 畢业bì yè diǎn lǐ 毕业典礼bì yè shēng 毕业生bì yè zhèng shū 毕业证书biān jié yè 编结业Bó lín Gōng yè Dà xué 柏林工业大学bù wù zhèng yè 不务正业cǎi kuàng yè 采矿业chǎn yè 产业chǎn yè gōng rén 产业工人chǎn yè huà 产业化chǎn yè jí qún 产业集群chǎn yè liàn 产业链chéng jiā lì yè 成家立业chōng fèn jiù yè 充分就业chóng cāo jiù yè 重操旧业chóng wēn jiù yè 重温旧业chuán dào shòu yè 传道受业chuán yùn yè 船运业chuàng yè 创业chuàng yè bǎn shàng shì 创业板上市chuàng yè jīng shén 创业精神chuàng yè tóu zī 创业投资chuàng yè zhě 创业者chuò yè 辍业cí huì pàn duàn zuò yè 词汇判断作业cóng yè 从业cóng yè rén yuán 从业人员dà yè 大业dài yè 待业dì èr chǎn yè 第二产业dì èr zhí yè 第二职业dì sān chǎn yè 第三产业dì yī chǎn yè 第一产业diàn nǎo qǐ yè 电脑企业diàn nǎo yè zhě 电脑业者diàn zǐ gōng yè 电子工业diàn zǐ huà yíng yè 电子化营业diàn zǐ yè 电子业dìng diǎn qǐ yè 定点企业duō gōng zuò yè 多工作业fǎng zhī gōng yè 纺织工业fú lì shì yè 福利事业fú wù yè 服务业fù yè 副业gǎi yè 改业gāng tiě gōng yè 钢铁工业gāo kōng zuò yè 高空作业gè háng gè yè 各行各业gōng gòng shì yè 公共事业gōng nóng yè 工农业gōng shāng yè 工商业gōng yè 功业gōng yè 工业gōng yè dà xué 工业大学Gōng yè Gé mìng 工业革命gōng yè guó 工业国gōng yè huà 工业化gōng yè huà guó jiā 工业化国家gōng yè pǐn 工业品Gōng yè Qī guó Jí tuán 工业七国集团gōng yè qū 工业区gōng yè shè jì 工业设计gōng yè xiàn dài huà 工业现代化gōng yè xué xiào 工业学校gōng yè yuán qū 工业园区gōng yì shì yè 公益事业gōng yíng qǐ yè 公营企业gòng yè 共业gù yè 故业guān diàn xiē yè 关店歇业Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 广东科学技术职业学院guó fáng gōng yè 国防工业Guó fáng Kē xué Jì shù Gōng yè Wěi yuán huì 国防科学技术工业委员会Guó jì Shāng yè Jī qì 国际商业机器guó yíng qǐ yè 国营企业guó yǒu qǐ yè 国有企业Hā ěr bīn Gōng yè Dà xué 哈尔滨工业大学háng kōng shì yè 航空事业háng kōng yè 航空业háng yè 行业Hé běi Gōng yè Dà xué 河北工业大学Hé féi Gōng yè Dà xué 合肥工业大学hé gōng yè 核工业Hé gōng yè bù 核工业部Héng shēng Zhōng zī qǐ yè zhǐ shù 恒生中资企业指数huà xué gōng yè 化学工业Huì yè Cái jīng Jí tuán 汇业财经集团Huì yè Yín háng 汇业银行jī yè 基业jì suàn jī gōng yè 计算机工业jiā tíng zuò yè 家庭作业jiā yè 家业jiàn gōng lì yè 建功立业Jiàn yè 建业jiàn zhù yè 建筑业jié yè 结业jīn róng yè 金融业jīng jīng yè yè 兢兢业业jìng yè 敬业jìng yè lè qún 敬业乐群jiǔ diàn yè 酒店业jiù yè 就业jiù yè 旧业jiù yè ān dìng fèi 就业安定费jiù yè jī huì 就业机会jiù yè lǜ 就业率jiù yè péi xùn 就业培训jǔ yè 举业kāi yè 开业kāi yè dà jí 开业大吉kè yè 课业kuàng yè 矿业lào nóng yè 酪农业Lè yè 乐业Lè yè xiàn 乐业县lín yè 林业lóng tóu qǐ yè 龙头企业lǚ yóu yè 旅游业mín zú gōng yè 民族工业mìng míng zuò yè 命名作业mù biāo pǐ pèi zuò yè 目标匹配作业mù yè 牧业Nán jīng Nóng yè Dà xué 南京农业大学niàng jiǔ yè 酿酒业nóng yè 农业Nóng yè bù 农业部nóng yè hé zuò huà 农业合作化nóng yè jī xiè 农业机械nóng yè jí tǐ huà 农业集体化nóng yè qū 农业区nóng yè shēng chǎn hé zuò shè 农业生产合作社nóng yè shēng jì 农业生技nóng yè tīng 农业厅nóng yè xiàn dài huà 农业现代化Pài lā méng Yǐng yè 派拉蒙影业pī fā yè 批发业Pī tī tī Shí yè Fāng 批踢踢实业坊qī dà gōng yè guó jí tuán 七大工业国集团qǐ dòng zuò yè 启动作业qǐ yè 企业qǐ yè guǎn lǐ 企业管理qǐ yè guǎn lǐ shuò shì 企业管理硕士qǐ yè jí tuán 企业集团qǐ yè jiā 企业家qǐ yè jiān wǎng lù 企业间网路qǐ yè lián hé zǔ zhī 企业联合组织qǐ yè nèi wǎng lù 企业内网路qǐ yè shè huì zé rèn 企业社会责任qǐ yè zhǔ 企业主qín jiǎn bàn qǐ yè 勤俭办企业qīng gōng yè 轻工业qīng suàn yè wù 清算业务qióng jiā bó yè 穷家薄业ruǎn jiàn qǐ yè 软件企业ruǎn tǐ yè 软体业sān zī qǐ yè 三资企业sè qíng yè 色情业shāng yè 商业shāng yè bǎn běn 商业版本shāng yè fā piào 商业发票shāng yè guǎn lǐ 商业管理shāng yè huà 商业化shāng yè jī gòu 商业机构shāng yè jì huà 商业计划shāng yè mó shì 商业模式shāng yè qū 商业区shāng yè xíng wéi 商业行为shāng yè yín háng 商业银行shāng yè yìng yòng 商业应用shāng yè zhōng xīn 商业中心Shàng hǎi qì chē gōng yè 上海汽车工业Shàng hǎi Qì chē Gōng yè Jí tuán 上海汽车工业集团shè huì shì yè 社会事业shēng chǎn qǐ yè 生产企业shēng cún nóng yè 生存农业shī yè 失业shī yè lǜ 失业率shī yè zhě 失业者shí yè 实业shí yè jiā 实业家shì yè 事业shì yè xiàn 事业线shì yè xīn 事业心shì yè yǒu chéng 事业有成shǒu gōng yè 手工业shǒu yè 守业shòu yè 受业shòu yè 授业shuǐ chǎn yè 水产业sī yíng qǐ yè 私营企业sì yǎng yè 饲养业sōng xià diàn qì gōng yè 松下电气工业tiān yòu wú rén jī yè 天佑吾人基业tíng yè 停业tōng xùn háng yè 通讯行业tóng yè 同业tóng yè chāi jiè 同业拆借tóng yè gōng huì 同业公会Tuō yè 托业wài shāng dú zī qǐ yè 外商独资企业wài zī qǐ yè 外资企业wǎng lù zuò yè xì tǒng 网路作业系统wěi yè 伟业wèi lái yè jì 未来业绩wén chuàng chǎn yè 文创产业wú yè 无业wú yè xián sǎn 无业闲散wú yè yóu mín 无业游民wù yè 物业wù yè guǎn lǐ 物业管理wù yè shuì 物业税Xī běi Gōng yè Dà xué 西北工业大学xī yáng chǎn yè 夕阳产业xiǎo qǐ yè 小企业xiǎo xíng qǐ yè 小型企业xiē yè 歇业xīn xīng chǎn yè 新兴产业Xīng yè 兴业Xīng yè xiàn 兴业县Xīng yè Yín háng 兴业银行xìng chǎn yè 性产业xìng fú wù chǎn yè 性服务产业xiū yè 修业xù mù yè 畜牧业xué yè 学业xué yè yǒu chéng 学业有成xūn yè 勋业yàn guāng pèi jìng yè 验光配镜业Yáng yè 杨业yǎng cán yè 养蚕业yǎng fēng yè 养蜂业yǎng zhí yè 养殖业yè dà 业大yè gēn 业根yè hǎi 业海yè huāng yú xī 业荒于嬉yè jī 业绩yè jì 业绩yè jiè 业界yè jiè biāo zhǔn 业界标准yè jīng 业经yè jīng yú qín 业精于勤yè lóng 业龙yè mǎn 业满yè shī 业师yè tài 业态yè wù 业务yè wù guò shī 业务过失yè wù mó shì 业务模式yè wù yuán 业务员yè yǐ 业已yè yú 业余yè yú ài hào zhě 业余爱好者yè yú dà xué 业余大学yè yú jiào yù 业余教育yè yú zhě 业余者yè zhàng 业障yè zhě 业者yè zhǔ 业主yì yè 肄业yì yè shēng 肄业生yì yè zhèng shū 肄业证书yín háng yè 银行业yín háng yè wù 银行业务yìn shuā yè 印刷业yīng jiè bì yè shēng 应届毕业生yíng yè 营业yíng yè é 营业额yíng yè shí hou 营业时候yíng yè shí jiān 营业时间yíng yè shōu rù 营业收入yíng yè shuì 营业税yíng yè yuán 营业员yǐng yè 影业yú yè 渔业yuān yè 冤业zài zào yè 再造业zhāo yáng chǎn yè 朝阳产业zhèng yè 正业zhī zhù chǎn yè 支柱产业zhí yè 执业zhí yè 职业zhí yè bìng 职业病Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì 职业高尔夫球协会zhí yè huà 职业化zhí yè jiào yù 职业教育zhí yè juàn dài zhèng 职业倦怠症zhí yè sù zhì 职业素质zhí yè yùn dòng yuán 职业运动员zhí yè zhōng xué 职业中学zhì yào qǐ yè 制药企业zhì yào yè 制药业zhì yè 置业zhì zào yè 制造业zhì zào yè zhě 制造业者zhōng děng zhuān yè jiào yù 中等专业教育zhōng děng zhuān yè xué xiào 中等专业学校Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī 中国北方工业公司Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī 中国长城工业公司Zhōng guó Chuán bó Gōng yè Jí tuán 中国船舶工业集团Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中国航空工业公司Zhōng guó Háng tiān Gōng yè Gōng sī 中国航天工业公司Zhōng guó Nóng yè Yín háng 中国农业银行Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì 中国石油和化学工业协会Zhōng guó Yín háng yè Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国银行业监督管理委员会zhōng qǐ yè 中企业zhōng xiǎo qǐ yè 中小企业zhōng xiǎo xíng qǐ yè 中小型企业zhòng gōng yè 重工业zhòng zhí yè 种植业zhǔ yè 主业zhuān yè 专业zhuān yè hù 专业户zhuān yè huà 专业化zhuān yè jiào yù 专业教育zhuān yè rén cái 专业人才zhuān yè rén shì 专业人士zhuān yè xìng 专业性zhuǎn yè 转业zì yóu qǐ yè 自由企业zì yóu zhí yè 自由职业zōng hé yè wù shù zì wǎng 综合业务数字网zú yè 卒业zuò yè 作业zuò yè huán jìng 作业环境zuò yè xì tǒng 作业系统