Có 1 kết quả:

Dōng lì qū

1/1

Dōng lì qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dongli suburban district of Tianjin municipality 天津市[Tian1 jin1 shi4]