Có 1 kết quả:

Dōng lán xiàn ㄉㄨㄥ ㄌㄢˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Donglan county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi