Có 2 kết quả:

Dōng běidōng běi

1/2

Dōng běi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Northeast China
(2) Manchuria

dōng běi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

northeast