Có 1 kết quả:

dōng běi fāng ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) northeast
(2) northeastern