Có 1 kết quả:

Dōng jūn

1/1

Dōng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lord of the East, the sun God of Chinese mythology