Có 1 kết quả:

Dōng níng xiàn ㄉㄨㄥ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dongning county in Mudanjiang 牡丹江, Heilongjiang