Có 1 kết quả:

Dōng shān qū

1/1

Dōng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Dongshan district (Uighur: Dungsen Rayoni) of Urumqi city 烏魯木齊市|乌鲁木齐市[Wu1 lu3 mu4 qi2 Shi4], Xinjiang
(2) Dongshan district of Hegang city 鶴崗|鹤岗[He4 gang3], Heilongjiang