Có 1 kết quả:

dōng yǎn xī zhē

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cover up the truth on all sides (idiom)