Có 1 kết quả:

dōng fāng jī zǎ liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) mountain chiffchaff (Phylloscopus sindianus)