Có 1 kết quả:

dōng fāng bān bī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) variable wheatear (Oenanthe picata)