Có 1 kết quả:

dōng fāng páo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Siberian roe deer (Capreolus pygargus)