Có 1 kết quả:

Dōng fāng Ā chù fó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati