Có 1 kết quả:

Dōng chāng

1/1

Dōng chāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dongchang district of Tonghua city 通化市, Jilin