Có 2 kết quả:

Dōng guǎndōng guǎn

1/2

Dōng guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dongguan prefecture level city in Guangdong 廣東省|广东省[Guang3 dong1 sheng3]

dōng guǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

huyện Đông Quản ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc