Có 1 kết quả:

Dōng liáo xiàn ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dongliao county in Liaoyuan 遼源|辽源, Jilin