Có 1 kết quả:

Dōng Fēi dà liè gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Great East African rift valley