Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 5
Bộ: yī 一 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: フフフフ一
Thương Hiệt: VVM (女女一)
Unicode: U+4E1D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ty
Âm Nôm: ti
Âm Quảng Đông: si1

Tự hình 3

Dị thể 2

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

sợi tơ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 絲.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 絲

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tơ:

Từ điển Trung-Anh

(1) silk
(2) thread
(3) trace
(4) (cuisine) shreds or julienne strips
(5) CL:條|条[tiao2]
(6) classifier: a thread (of cloud, smoke etc), a bit, an iota, a hint (of sth) etc

Từ ghép 134

Àì gé ní sī · Shǐ mò tè lái 艾格尼丝史沫特莱Àì lì sī 爱丽丝Àì lì sī 爱莉丝Àì lì sī Màn yóu Qí jìng Jì 爱丽丝漫游奇境记Àì lì sī Quán 爱丽丝泉bá sī 拔丝bǎo xiǎn sī 保险丝bào sī qì 刨丝器Bèi yà tè lì kè sī 贝娅特丽克丝Bì áng sī 碧昂丝bìng lái rú shān dǎo , bìng qù rú chōu sī 病来如山倒,病去如抽丝cán sī 蚕丝chán sī mǎ nǎo 缠丝玛瑙Cháng dé sī xián 常德丝弦chǎng sī 厂丝chī luó sī 吃螺丝chōu sī 抽丝chōu sī bāo jiǎn 抽丝剥茧cì gāng sī 刺钢丝cì sī bāo 刺丝胞cì sī bāo dòng wù 刺丝胞动物cì sī náng 刺丝囊dēng sī 灯丝diǎo sī 屌丝duǎn zuǐ jīn sī yàn 短嘴金丝燕fà sī 发丝fǎng sī 纺丝fěn sī 粉丝gān biān tǔ dòu sī 干煸土豆丝gāng sī 钢丝gāng sī jù 钢丝锯gāng sī shéng 钢丝绳Gē shì jīn sī yàn 戈氏金丝燕hàn sī 焊丝hú lú sī 葫芦丝huā sī 花丝jīn é sī què 金额丝雀jīn sī hóu 金丝猴jīn sī què 金丝雀jīn sī yàn 金丝燕jīng sī cǎi sè xiǎn huā 经丝彩色显花jūn sī 菌丝kè sī 刻丝kè sī 缂丝kè sī qián zi 克丝钳子lā sī mó 拉丝模lěi sī 蕾丝lěi sī biān 蕾丝边lěi sī huā biān 蕾丝花边lěng sī sī 冷丝丝luó sī 螺丝luó sī dāo 螺丝刀luó sī dīng 螺丝钉luó sī fěn 螺丝粉luó sī mào 螺丝帽luó sī mǔ 螺丝母luó sī qǐ zi 螺丝起子luó sī zuàn 螺丝钻mó sī 摩丝mù sī 慕丝ǒu duàn sī lián 藕断丝连pán wěi sī chóng 蟠尾丝虫pán wěi sī chóng zhèng 蟠尾丝虫症pēn sī tóu 喷丝头qiān sī wàn lǚ 千丝万缕qiē chéng sī 切成丝qīng sī 青丝rén zào sī 人造丝ròu sī 肉丝shēng jiāng sī 生姜丝shēng sī 生丝shí zì sī 十字丝shú sī 熟丝shuǐ sī 水丝sī ān suān 丝氨酸sī bó 丝柏sī chóu 丝绸sī chóu zhī wù 丝绸织物sī dài 丝带sī guā 丝瓜sī guāng liáng niǎo 丝光椋鸟sī háo 丝毫sī háo bù chā 丝毫不差sī jīn 丝巾sī lǚ 丝缕sī mián 丝绵sī pán chóng 丝盘虫sī róng 丝绒sī sī xiǎo yǔ 丝丝小雨sī tāo 丝绦sī wà 丝袜sī wǎng 丝网sī xiàn 丝线sī yǔ 丝雨sī zhī pǐn 丝织品sī zhī wù 丝织物sī zhú 丝竹sī zhuàng 丝状sī zhuàng wù 丝状物sī zú 丝足suān là tǔ dòu sī 酸辣土豆丝tiě gǎn fěn sī 铁杆粉丝tiě sī 铁丝tiě sī wǎng 铁丝网tǔ dòu sī 土豆丝tǔ sī zì fù 吐丝自缚tù sī 菟丝tù sī zǐ 菟丝子wēi sī 微丝wēi sī xuè guǎn 微丝血管wén sī 纹丝wén sī bù dòng 纹丝不动wú sī fēn liè 无丝分裂xián sī sī 咸丝丝xián sī sīr 咸丝丝儿xuè sī 血丝yán sī hé fèng 严丝合缝yē sī 椰丝yī sī bù gǒu 一丝不苟yī sī bù guà 一丝不挂yī sī yī háo 一丝一毫yín sī juǎn 银丝卷yín sī zú 银丝族yóu sī 游丝yǒu sī fēn liè 有丝分裂yú xiāng ròu sī 鱼香肉丝yǔ sī 雨丝zhè sī 柘丝zhēn sī 真丝zhóu sī 轴丝zhū sī 蛛丝zhū sī mǎ jì 蛛丝马迹zhú sī jī 竹丝鸡zǒu gāng sī 走钢丝