Có 1 kết quả:

sī guā

1/1

sī guā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

luffa (loofah)