Có 1 kết quả:

sī zhī wù

1/1

sī zhī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

woven silk fabric