Có 1 kết quả:

sī tāo

1/1

sī tāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silk waistband