Có 1 kết quả:

sī wǎng

1/1

sī wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silk screen
(2) screen (printing)