Có 1 kết quả:

diū qì

1/1

diū qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discard
(2) to abandon