Có 1 kết quả:

liǎng bù wù

1/1

liǎng bù wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to neglect neither one