Có 1 kết quả:

liǎng bù wù ㄌㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to neglect neither one