Có 1 kết quả:

liǎng àn sān dì ㄌㄧㄤˇ ㄚㄋˋ ㄙㄢ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

China, Taiwan, Hong Kong and Macau (media term used esp. since 1997)