Có 1 kết quả:

liǎng guǎng zǒng dū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Governor of Guangdong and Guangxi