Có 1 kết quả:

Liǎng dāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liangdang county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu