Có 1 kết quả:

liǎng xìng chā jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

disparity between the sexes