Có 1 kết quả:

liǎng bù lù

1/1

liǎng bù lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a step away
(2) very close