Có 1 kết quả:

yán dōng

1/1

yán dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

severe winter