Có 1 kết quả:

bìng fēi

1/1

bìng fēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

really isn't

Một số bài thơ có sử dụng