Có 1 kết quả:

sāng luàn

1/1

sāng luàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tragic disaster
(2) disturbance and bloodshed