Có 1 kết quả:

sāng yí

1/1

sāng yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

funeral ceremony