Có 1 kết quả:

sàng jiā zhī quǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

stray dog (idiom)