Có 1 kết quả:

sāng shī

1/1

sāng shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

zombie