Có 2 kết quả:

sàng qìsàng qi

1/2

sàng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to feel disheartened

sàng qi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unlucky