Có 1 kết quả:

sāng huāng

1/1

sāng huāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mourning ceremonial