Có 1 kết quả:

sāng zàng

1/1

sāng zàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) funeral
(2) burial