Có 1 kết quả:

sāng zhōng

1/1

sāng zhōng

giản thể

Từ điển phổ thông

chuông báo tử

Từ điển Trung-Anh

knell