Có 3 kết quả:

Zhōng ㄓㄨㄥzhōng ㄓㄨㄥzhòng ㄓㄨㄥˋ
Âm Pinyin: Zhōng ㄓㄨㄥ, zhōng ㄓㄨㄥ, zhòng ㄓㄨㄥˋ
Tổng nét: 4
Bộ: gǔn 丨 (+3 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 丨フ一丨
Thương Hiệt: L (中)
Unicode: U+4E2D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: trung
Âm Nôm: đúng, trong, trung, truông
Âm Nhật (onyomi): チュウ (chū)
Âm Nhật (kunyomi): なか (naka), うち (uchi), あた.る (ata.ru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: zung1, zung3

Tự hình 7

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng

1/3

Zhōng ㄓㄨㄥ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) China
(2) Chinese
(3) surname Zhong

Từ ghép 667

Ān huī Zhōng yī Xué yuàn 安徽中医学院Ān huī Zhōng yī Xué yuàn 安徽中醫學院Běi jīng Guó jiā Yóu yǒng Zhōng xīn 北京国家游泳中心Běi jīng Guó jiā Yóu yǒng Zhōng xīn 北京國家游泳中心Běi jīng Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 北京环球金融中心Běi jīng Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 北京環球金融中心Běi jīng Zhōng yī yào Dà xué 北京中医药大学Běi jīng Zhōng yī yào Dà xué 北京中醫藥大學Cháo xiǎn Zhōng yāng Tōng xùn shè 朝鮮中央通訊社Cháo xiǎn Zhōng yāng Tōng xùn shè 朝鲜中央通讯社Cháo Zhōng 朝中Dà Zhōng huá 大中华Dà Zhōng huá 大中華Dé yì zhì Xué shù Jiāo liú Zhōng xīn 德意志学术交流中心Dé yì zhì Xué shù Jiāo liú Zhōng xīn 德意志學術交流中心Dōng Zhōng guó Hǎi 东中国海Dōng Zhōng guó Hǎi 東中國海dú lì Zhōng wén bǐ huì 独立中文笔会dú lì Zhōng wén bǐ huì 獨立中文筆會É Zhōng 俄中É Zhōng Cháo 俄中朝Fā zhǎn Yán jiū Zhōng xīn 发展研究中心Fā zhǎn Yán jiū Zhōng xīn 發展研究中心Gǔ gēn hǎn Pēn qì Tuī jìn Yán jiū Zhōng xīn 古根罕喷气推进研究中心Gǔ gēn hǎn Pēn qì Tuī jìn Yán jiū Zhōng xīn 古根罕噴氣推進研究中心Guǎng zhōu Zhōng yī yào Dà xué 广州中医药大学Guǎng zhōu Zhōng yī yào Dà xué 廣州中醫藥大學Guó jì Yī liáo Zhōng xīn 国际医疗中心Guó jì Yī liáo Zhōng xīn 國際醫療中心guó jiā biāo zhǔn Zhōng wén jiāo huàn mǎ 国家标准中文交换码guó jiā biāo zhǔn Zhōng wén jiāo huàn mǎ 國家標準中文交換碼Héng shēng Zhōng zī qǐ yè zhǐ shù 恆生中資企業指數Héng shēng Zhōng zī qǐ yè zhǐ shù 恒生中资企业指数Huá qiáo Zhōng xué 华侨中学Huá qiáo Zhōng xué 華僑中學Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn 肯尼迪航天中心Mǎ Zhōng xī 馬中錫Mǎ Zhōng xī 马中锡Měi Zhōng 美中Ōū zhōu Hé zǐ Yán jiū Zhōng xīn 欧洲核子研究中心Ōū zhōu Hé zǐ Yán jiū Zhōng xīn 歐洲核子研究中心Ōū zhōu Hé zǐ Zhōng xīn 欧洲核子中心Ōū zhōu Hé zǐ Zhōng xīn 歐洲核子中心Ōū zhōu Zhōng yāng Yín háng 欧洲中央银行Ōū zhōu Zhōng yāng Yín háng 歐洲中央銀行Quán qiú Fā zhǎn Zhōng xīn 全球发展中心Quán qiú Fā zhǎn Zhōng xīn 全球發展中心Rì Zhōng 日中Sān Zhōng Quán huì 三中全会Sān Zhōng Quán huì 三中全會Shàng hǎi Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 上海环球金融中心Shàng hǎi Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 上海環球金融中心Shì jiè Jīn róng Zhōng xīn 世界金融中心Shì jiè Mào yì Zhōng xīn 世界貿易中心Shì jiè Mào yì Zhōng xīn 世界贸易中心Shì mào Zhōng xīn Dà lóu 世貿中心大樓Shì mào Zhōng xīn Dà lóu 世贸中心大楼Sūn Zhōng shān 孙中山Sūn Zhōng shān 孫中山Táng Zhōng zōng 唐中宗Tiān jīn Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 天津环球金融中心Tiān jīn Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 天津環球金融中心wèn dǐng Zhōng yuán 問鼎中原wèn dǐng Zhōng yuán 问鼎中原Xiāng gǎng Wén huà Zhōng xīn 香港文化中心Xiāng gǎng Zhōng wén Dà xué 香港中文大学Xiāng gǎng Zhōng wén Dà xué 香港中文大學yī gè Zhōng guó zhèng cè 一个中国政策yī gè Zhōng guó zhèng cè 一個中國政策yī Zhōng yī Tái 一中一台Zhàn Zhōng 佔中Zhàn Zhōng 占中Zhèng quàn Guì tái Mǎi mài Zhōng xīn 證券櫃檯買賣中心Zhèng quàn Guì tái Mǎi mài Zhōng xīn 证券柜台买卖中心Zhōng Àò 中澳Zhōng Bā 中巴Zhōng Bàn 中办Zhōng Bàn 中辦Zhōng běi Dà xué 中北大学Zhōng běi Dà xué 中北大學Zhōng Bō 中波Zhōng bù 中埔Zhōng bù xiāng 中埔乡Zhōng bù xiāng 中埔鄉Zhōng Cái 中財Zhōng Cái 中财Zhōng cān 中餐Zhōng cān guǎn 中餐館Zhōng cān guǎn 中餐馆Zhōng Cháo 中朝Zhōng chuān 中川Zhōng cūn 中村Zhōng dǎo 中岛Zhōng dǎo 中島Zhōng Dé zhěn suǒ 中德診所Zhōng Dé zhěn suǒ 中德诊所Zhōng diàn 中甸Zhōng diàn xiàn 中甸县Zhōng diàn xiàn 中甸縣Zhōng dōng 中东Zhōng dōng 中東Zhōng dū 中都Zhōng É 中俄Zhōng É Běi jīng Tiáo yuē 中俄北京条约Zhōng É Běi jīng Tiáo yuē 中俄北京條約Zhōng É biān jiè xié yì 中俄边界协议Zhōng É biān jiè xié yì 中俄邊界協議Zhōng É Gǎi dìng Tiáo yuē 中俄改訂條約Zhōng É Gǎi dìng Tiáo yuē 中俄改订条约Zhōng É guān xì 中俄关系Zhōng É guān xì 中俄關系Zhōng É Ní bù chǔ Tiáo yuē 中俄尼布楚条约Zhōng É Ní bù chǔ Tiáo yuē 中俄尼布楚條約Zhōng É Yī lí Tiáo yuē 中俄伊犁条约Zhōng É Yī lí Tiáo yuē 中俄伊犁條約Zhōng Fǎ 中法Zhōng Fǎ xīn yuē 中法新約Zhōng Fǎ xīn yuē 中法新约Zhōng Fǎ Zhàn zhēng 中法战争Zhōng Fǎ Zhàn zhēng 中法戰爭Zhōng fāng 中方Zhōng fāng xiàn 中方县Zhōng fāng xiàn 中方縣Zhōng Fēi 中非Zhōng Fēi Gòng hé guó 中非共和国Zhōng Fēi Gòng hé guó 中非共和國Zhōng fù Diàn xùn 中复电讯Zhōng fù Diàn xùn 中復電訊Zhōng Gǎng 中港Zhōng Gǎng Tái 中港台Zhōng Gǎng Tái 中港臺Zhōng Gòng 中共Zhōng Gòng Zhōng yāng 中共中央Zhōng Gòng Zhōng yāng Bàn gōng tīng 中共中央办公厅Zhōng Gòng Zhōng yāng Bàn gōng tīng 中共中央辦公廳Zhōng Gòng Zhōng yāng Jì lǜ Jiǎn chá Wěi yuán huì 中共中央紀律檢查委員會Zhōng Gòng Zhōng yāng Jì lǜ Jiǎn chá Wěi yuán huì 中共中央纪律检查委员会Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù 中共中央宣传部Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù 中共中央宣傳部Zhōng Gòng Zhōng yāng Zǔ zhī bù 中共中央組織部Zhōng Gòng Zhōng yāng Zǔ zhī bù 中共中央组织部Zhōng Gǔ 中古Zhōng guān cūn 中关村Zhōng guān cūn 中關村Zhōng guó 中国Zhōng guó 中國Zhōng guó Bǎo xiǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国保险监督管理委员会Zhōng guó Bǎo xiǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中國保險監督管理委員會Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī 中国北方工业公司Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī 中國北方工業公司Zhōng guó cài 中国菜Zhōng guó cài 中國菜Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún 中国餐馆症候群Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún 中國餐館症候群Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì 中国残疾人联合会Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì 中國殘疾人聯合會Zhōng guó Cán Lián 中国残联Zhōng guó Cán Lián 中國殘聯Zhōng guó chǎn 中国产Zhōng guó chǎn 中國產Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī 中国长城工业公司Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī 中國長城工業公司Zhōng guó chéng 中国城Zhōng guó chéng 中國城Zhōng guó Chuán bó Gōng yè Jí tuán 中国船舶工业集团Zhōng guó Chuán bó Gōng yè Jí tuán 中國船舶工業集團Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī 中国船舶贸易公司Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī 中國船舶貿易公司Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中国船舶重工集团公司Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中國船舶重工集團公司Zhōng guó Chuán méi Dà xué 中国传媒大学Zhōng guó Chuán méi Dà xué 中國傳媒大學Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè 中国大百科全书出版社Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè 中國大百科全書出版社Zhōng guó dà róng yuán 中国大蝾螈Zhōng guó dà róng yuán 中國大蠑螈Zhōng guó Dì qiú Wù lǐ Xué huì 中国地球物理学会Zhōng guó Dì qiú Wù lǐ Xué huì 中國地球物理學會Zhōng guó dì zhèn jú 中国地震局Zhōng guó dì zhèn jú 中國地震局Zhōng guó dì zhèn tái 中国地震台Zhōng guó dì zhèn tái 中國地震台Zhōng guó Dì zhì Dà xué 中国地质大学Zhōng guó Dì zhì Dà xué 中國地質大學Zhōng guó Dì zhì Diào chá jú 中国地质调查局Zhōng guó Dì zhì Diào chá jú 中國地質調查局Zhōng guó Diàn shì Gōng sī 中国电视公司Zhōng guó Diàn shì Gōng sī 中國電視公司Zhōng guó Diàn xìn 中国电信Zhōng guó Diàn xìn 中國電信Zhōng guó dōng fāng háng kōng 中国东方航空Zhōng guó dōng fāng háng kōng 中國東方航空Zhōng guó Fǎ xué huì 中国法学会Zhōng guó Fǎ xué huì 中國法學會Zhōng guó Gōng chéng yuàn 中国工程院Zhōng guó Gōng chéng yuàn 中國工程院Zhōng guó Gōng shāng Yín háng 中国工商银行Zhōng guó Gōng shāng Yín háng 中國工商銀行Zhōng guó Gòng chǎn dǎng 中国共产党Zhōng guó Gòng chǎn dǎng 中國共產黨Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì 中国共产党中央委员会Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì 中國共產黨中央委員會Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì Xuān chuán bù 中国共产党中央委员会宣传部Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì Xuān chuán bù 中國共產黨中央委員會宣傳部Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán 中国共产主义青年团Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán 中國共產主義青年團Zhōng guó Guāng dà Yín háng 中国光大银行Zhōng guó Guāng dà Yín háng 中國光大銀行Zhōng guó Guǎng bō Gōng sī 中国广播公司Zhōng guó Guǎng bō Gōng sī 中國廣播公司Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中国国防科技信息中心Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中國國防科技信息中心Zhōng guó Guó jì Guǎng bō Diàn tái 中国国际广播电台Zhōng guó Guó jì Guǎng bō Diàn tái 中國國際廣播電台Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中国国际航空公司Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中國國際航空公司Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì 中国国际贸易促进委员会Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì 中國國際貿易促進委員會Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中国国际信托投资公司Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中國國際信托投資公司Zhōng guó Guó jiā Bó wù guǎn 中国国家博物馆Zhōng guó Guó jiā Bó wù guǎn 中國國家博物館Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú 中国国家地震局Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú 中國國家地震局Zhōng guó Guó jiā Háng tiān jú 中国国家航天局Zhōng guó Guó jiā Háng tiān jú 中國國家航天局Zhōng guó Guó jiā Huán bǎo jú 中国国家环保局Zhōng guó Guó jiā Huán bǎo jú 中國國家環保局Zhōng guó Guó jiā Huán jìng Bǎo hù Zǒng jú 中国国家环境保护总局Zhōng guó Guó jiā Huán jìng Bǎo hù Zǒng jú 中國國家環境保護總局Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu 中国国家原子能机构Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu 中國國家原子能機構Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì 中国国民党革命委员会Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì 中國國民黨革命委員會Zhōng guó Hǎi 中国海Zhōng guó Hǎi 中國海Zhōng guó hǎi shì jú 中国海事局Zhōng guó hǎi shì jú 中國海事局Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī 中国海洋石油总公司Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī 中國海洋石油總公司Zhōng guó Háng hǎi rì 中国航海日Zhōng guó Háng hǎi rì 中國航海日Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中国航空工业公司Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中國航空工業公司Zhōng guó Háng kōng Yùn shū Xié huì 中国航空运输协会Zhōng guó Háng kōng Yùn shū Xié huì 中國航空運輸協會Zhōng guó Háng tiān Gōng yè Gōng sī 中国航天工业公司Zhōng guó Háng tiān Gōng yè Gōng sī 中國航天工業公司Zhōng guó Hǎo Shēng yīn 中国好声音Zhōng guó Hǎo Shēng yīn 中國好聲音Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī 中国核能总公司Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī 中國核能總公司Zhōng guó hóng 中国红Zhōng guó hóng 中國紅Zhōng guó huà 中国化Zhōng guó huà 中国画Zhōng guó huà 中国话Zhōng guó huà 中國化Zhōng guó huà 中國畫Zhōng guó huà 中國話Zhōng guó jí 中国籍Zhōng guó Jiàn shè Yín háng 中国建设银行Zhōng guó Jiàn shè Yín háng 中國建設銀行Zhōng guó Jiāo tōng Jiàn shè 中国交通建设Zhōng guó Jiāo tōng Jiàn shè 中國交通建設Zhōng guó Jiāo tōng Yùn shū Xié huì 中国交通运输协会Zhōng guó Jiāo tōng Yùn shū Xié huì 中國交通運輸協會Zhōng guó Jiào yù hé Kē yán Jì suàn jī Wǎng 中国教育和科研计算机网Zhōng guó Jiào yù hé Kē yán Jì suàn jī Wǎng 中國教育和科研計算機網Zhōng guó Jiào yù Wǎng 中国教育网Zhōng guó Jiào yù Wǎng 中國教育網Zhōng guó Jìn chū kǒu Yín háng 中国进出口银行Zhōng guó Jìn chū kǒu Yín háng 中國進出口銀行Zhōng guó Jīng mì Jī xiè Jìn Chū kǒu Gōng sī 中国精密机械进出口公司Zhōng guó Jīng mì Jī xiè Jìn Chū kǒu Gōng sī 中國精密機械進出口公司Zhōng guó Jīng yíng Bào 中国经营报Zhōng guó Jīng yíng Bào 中國經營報Zhōng guó Kē xué yuàn 中国科学院Zhōng guó Kē xué yuàn 中國科學院Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn 中国历史博物馆Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn 中國歷史博物館Zhōng guó Lián hé Háng kōng 中国联合航空Zhōng guó Lián hé Háng kōng 中國聯合航空Zhōng guó Lián tōng 中国联通Zhōng guó Lián tōng 中國聯通Zhōng guó lín wā 中国林蛙Zhōng guó lín wā 中國林蛙Zhōng guó Měi shù guǎn 中国美术馆Zhōng guó Měi shù guǎn 中國美術館Zhōng guó Mín zhǔ Cù jìn huì 中国民主促进会Zhōng guó Mín zhǔ Cù jìn huì 中國民主促進會Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì 中国民主建国会Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì 中國民主建國會Zhōng guó Mín zhǔ Tóng méng 中国民主同盟Zhōng guó Mín zhǔ Tóng méng 中國民主同盟Zhōng guó Niǎo lèi Xué huì 中国鸟类学会Zhōng guó Niǎo lèi Xué huì 中國鳥類學會Zhōng guó Nóng yè Yín háng 中国农业银行Zhōng guó Nóng yè Yín háng 中國農業銀行Zhōng guó Qì xiàng jú 中国气象局Zhōng guó Qì xiàng jú 中國氣象局Zhōng guó Qīng nián Bào 中国青年报Zhōng guó Qīng nián Bào 中國青年報Zhōng guó rén 中国人Zhōng guó rén 中國人Zhōng guó rén dà 中国人大Zhōng guó rén dà 中國人大Zhōng guó Rén mín Dà xué 中国人民大学Zhōng guó Rén mín Dà xué 中國人民大學Zhōng guó Rén mín Duì wài Yǒu hǎo Xié huì 中国人民对外友好协会Zhōng guó Rén mín Duì wài Yǒu hǎo Xié huì 中國人民對外友好協會Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn 中国人民解放军Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn 中國人民解放軍Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn 中国人民解放军海军Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn 中國人民解放軍海軍Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn 中国人民解放军空军Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn 中國人民解放軍空軍Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì 中国人民武装警察部队Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì 中國人民武裝警察部隊Zhōng guó Rén mín Yín háng 中国人民银行Zhōng guó Rén mín Yín háng 中國人民銀行Zhōng guó Rén mín Zhèng zhì Xié shāng Huì yì 中国人民政治协商会议Zhōng guó Rén mín Zhèng zhì Xié shāng Huì yì 中國人民政治協商會議Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn 中国人民志愿军Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn 中國人民志願軍Zhōng guó Rén quán Mín yùn Xìn xī Zhōng xīn 中国人权民运信息中心Zhōng guó Rén quán Mín yùn Xìn xī Zhōng xīn 中國人權民運信息中心Zhōng guó Rén quán Zǔ zhī 中国人权组织Zhōng guó Rén quán Zǔ zhī 中國人權組織Zhōng guó Rì bào 中国日报Zhōng guó Rì bào 中國日報Zhōng guó Shǎo nián Xiān fēng duì 中国少年先锋队Zhōng guó Shǎo nián Xiān fēng duì 中國少年先鋒隊Zhōng guó Shè huì Kē xué yuàn 中国社会科学院Zhōng guó Shè huì Kē xué yuàn 中國社會科學院Zhōng guó shèng yú dìng lǐ 中国剩余定理Zhōng guó shèng yú dìng lǐ 中國剩餘定理Zhōng guó Shí bào 中国时报Zhōng guó Shí bào 中國時報Zhōng guó Shí huà 中国石化Zhōng guó Shí huà 中國石化Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì 中国石油和化学工业协会Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì 中國石油和化學工業協會Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中国石油化工股份有限公司Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中國石油化工股份有限公司Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī 中国石油天然气集团公司Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī 中國石油天然氣集團公司Zhōng guó shì 中国式Zhōng guó shì 中國式Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中国特色社会主义Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中國特色社會主義Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Àì guó huì 中国天主教爱国会Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Àì guó huì 中國天主教愛國會Zhōng guó tōng 中国通Zhōng guó tōng 中國通Zhōng guó Tóng méng huì 中国同盟会Zhōng guó Tóng méng huì 中國同盟會Zhōng guó wén lián 中国文联Zhōng guó wén lián 中國文聯Zhōng guó Wén xué Yì shù jiè Lián hé huì 中国文学艺术界联合会Zhōng guó Wén xué Yì shù jiè Lián hé huì 中國文學藝術界聯合會Zhōng guó wú xiàn diàn pín pǔ guǎn lǐ hé jiān cè 中国无线电频谱管理和监测Zhōng guó wú xiàn diàn pín pǔ guǎn lǐ hé jiān cè 中國無線電頻譜管理和監測Zhōng guó xī běi biān chuí 中国西北边陲Zhōng guó xī běi biān chuí 中國西北邊陲Zhōng guó Xiāo fèi zhě Xié huì 中国消费者协会Zhōng guó Xiāo fèi zhě Xié huì 中國消費者協會Zhōng guó Xiǎo shuō Shǐ lüè 中国小说史略Zhōng guó Xiǎo shuō Shǐ lüè 中國小說史略Zhōng guó Xīn mín dǎng 中国新民党Zhōng guó Xīn mín dǎng 中國新民黨Zhōng guó Xīn wén shè 中国新闻社Zhōng guó Xīn wén shè 中國新聞社Zhōng guó Xīn wén Wǎng 中国新闻网Zhōng guó Xīn wén Wǎng 中國新聞網Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì 中国伊斯兰教协会Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì 中國伊斯蘭教協會Zhōng guó Yí dòng Tōng xìn 中国移动通信Zhōng guó Yí dòng Tōng xìn 中國移動通信Zhōng guó Yín háng 中国银行Zhōng guó Yín háng 中國銀行Zhōng guó Yín háng yè Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国银行业监督管理委员会Zhōng guó Yín háng yè Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中國銀行業監督管理委員會Zhōng guó Yín lián 中国银联Zhōng guó Yín lián 中國銀聯Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì 中国游艺机游乐园协会Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì 中國遊藝機遊樂園協會Zhōng guó Yóu zhèng 中国邮政Zhōng guó Yóu zhèng 中國郵政Zhōng guó Zhèng fǎ Dà xué 中国政法大学Zhōng guó Zhèng fǎ Dà xué 中國政法大學Zhōng guó Zhèng jiàn huì 中国证监会Zhōng guó Zhèng jiàn huì 中國證監會Zhōng guó zhèng quàn bào 中国证券报Zhōng guó zhèng quàn bào 中國證券報Zhōng guó Zhèng quàn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国证券监督管理委员会Zhōng guó Zhèng quàn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中國證券監督管理委員會Zhōng guó Zhì gōng dǎng 中国致公党Zhōng guó Zhì gōng dǎng 中國致公黨Zhōng guó zhì zào 中国制造Zhōng guó zhì zào 中國製造Zhōng guó zhōng xīn zhǔ yì 中国中心主义Zhōng guó zhōng xīn zhǔ yì 中國中心主義Zhōng guó Zhōng yāng Diàn shì tái 中国中央电视台Zhōng guó Zhōng yāng Diàn shì tái 中國中央電視台Zhōng guó Zuǒ yì Zuò jiā Lián méng 中国左翼作家联盟Zhōng guó Zuǒ yì Zuò jiā Lián méng 中國左翼作家聯盟Zhōng guó Zuò jiā Xié huì 中国作家协会Zhōng guó Zuò jiā Xié huì 中國作家協會Zhōng guó Zuò Xié 中国作协Zhōng guó Zuò Xié 中國作協Zhōng Hán 中韓Zhōng Hán 中韩Zhōng háng 中行Zhōng háng jì Jìn chū kǒu Yǒu xiàn Zé rèn Gōng sī 中航技进出口有限责任公司Zhōng háng jì Jìn chū kǒu Yǒu xiàn Zé rèn Gōng sī 中航技進出口有限責任公司Zhōng hé 中和Zhōng hé shì 中和市Zhōng huá 中华Zhōng huá 中華Zhōng huá Diàn shì 中华电视Zhōng huá Diàn shì 中華電視Zhōng huá duǎn chì yīng 中华短翅莺Zhōng huá duǎn chì yīng 中華短翅鶯Zhōng huá Háng kōng Gōng sī 中华航空公司Zhōng huá Háng kōng Gōng sī 中華航空公司Zhōng huá lóng niǎo 中华龙鸟Zhōng huá lóng niǎo 中華龍鳥Zhōng huá Mín guó 中华民国Zhōng huá Mín guó 中華民國Zhōng huá mín zú 中华民族Zhōng huá mín zú 中華民族Zhōng huá pān què 中华攀雀Zhōng huá pān què 中華攀雀Zhōng huá qiū shā yā 中华秋沙鸭Zhōng huá qiū shā yā 中華秋沙鴨Zhōng huá Quán guó Fù nǚ Lián hé huì 中华全国妇女联合会Zhōng huá Quán guó Fù nǚ Lián hé huì 中華全國婦女聯合會Zhōng huá Quán guó Tǐ yù Zǒng huì 中华全国体育总会Zhōng huá Quán guó Tǐ yù Zǒng huì 中華全國體育總會Zhōng huá Quán guó Zǒng gōng huì 中华全国总工会Zhōng huá Quán guó Zǒng gōng huì 中華全國總工會Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó 中华人民共和国Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó 中華人民共和國Zhōng huá Sū wéi āi Gòng hé guó 中华苏维埃共和国Zhōng huá Sū wéi āi Gòng hé guó 中華蘇維埃共和國Zhōng huá Tái běi 中华台北Zhōng huá Tái běi 中華臺北Zhōng huá tián yuán quǎn 中华田园犬Zhōng huá tián yuán quǎn 中華田園犬Zhōng huá xiān wēng 中华仙鹟Zhōng huá xiān wēng 中華仙鶲Zhōng huá zhè gū 中华鹧鸪Zhōng huá zhè gū 中華鷓鴣Zhōng huá Zì hǎi 中华字海Zhōng huá Zì hǎi 中華字海Zhōng huán 中环Zhōng huán 中環Zhōng jì wěi 中紀委Zhōng jì wěi 中纪委Zhōng jiāng 中江Zhōng jiāng xiàn 中江县Zhōng jiāng xiàn 中江縣Zhōng kē yuàn 中科院Zhōng lì 中坜Zhōng lì 中壢Zhōng lì shì 中坜市Zhōng lì shì 中壢市Zhōng lián háng 中联航Zhōng lián háng 中聯航Zhōng liáo 中寮Zhōng liáo xiāng 中寮乡Zhōng liáo xiāng 中寮鄉Zhōng Měi 中美Zhōng Měi Wén huà Yán jiū Zhōng xīn 中美文化研究中心Zhōng Měi zhōu 中美洲Zhōng móu xiàn 中牟县Zhōng móu xiàn 中牟縣Zhōng mù 中牟Zhōng Nán 中南Zhōng nán Bàn dǎo 中南半岛Zhōng nán Bàn dǎo 中南半島Zhōng nán hǎi 中南海Zhōng níng 中宁Zhōng níng 中寧Zhōng níng xiàn 中宁县Zhōng níng xiàn 中寧縣Zhōng nóng 中农Zhōng nóng 中農Zhōng Ōū 中欧Zhōng Ōū 中歐Zhōng qíng jú 中情局Zhōng qiū 中秋Zhōng qiū jié 中秋節Zhōng qiū jié 中秋节Zhōng Rì 中日Zhōng Rì guān xì 中日关系Zhōng Rì guān xì 中日關係Zhōng Rì Hán 中日韓Zhōng Rì Hán 中日韩Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì 中日韓統一表意文字Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì 中日韩统一表意文字Zhōng Rì Hán Yuè 中日韓越Zhōng Rì Hán Yuè 中日韩越Zhōng shā Qún dǎo 中沙群岛Zhōng shā Qún dǎo 中沙群島Zhōng shān 中山Zhōng shān Chéng bīn 中山成彬Zhōng shān Dà xué 中山大学Zhōng shān Dà xué 中山大學Zhōng shān Gōng yuán 中山公园Zhōng shān Gōng yuán 中山公園Zhōng shān Láng Zhuàn 中山狼传Zhōng shān Láng Zhuàn 中山狼傳Zhōng shān Líng 中山陵Zhōng shān qū 中山区Zhōng shān qū 中山區Zhōng shān shì 中山市Zhōng shēng dài 中生代Zhōng Shí 中时Zhōng Shí 中時Zhōng shí huà 中石化Zhōng shí qì Shí dài 中石器时代Zhōng shí qì Shí dài 中石器時代Zhōng Shí yóu Chuān dōng Zuàn tàn Gōng sī 中石油川东钻探公司Zhōng Shí yóu Chuān dōng Zuàn tàn Gōng sī 中石油川東鑽探公司Zhōng shì 中式Zhōng shì 中視Zhōng shì 中视Zhōng shì Yīng yǔ 中式英語Zhōng shì Yīng yǔ 中式英语Zhōng Sū jiě jué xuán àn dà gāng xié dìng 中苏解决悬案大纲协定Zhōng Sū jiě jué xuán àn dà gāng xié dìng 中蘇解決懸案大綱協定Zhōng Tái 中台Zhōng Tái 中臺Zhōng tǐ Xī yòng 中体西用Zhōng tǐ Xī yòng 中體西用Zhōng tú Dǎo 中途岛Zhōng tú Dǎo 中途島Zhōng tú Dǎo Zhàn yì 中途岛战役Zhōng tú Dǎo Zhàn yì 中途島戰役Zhōng wèi 中卫Zhōng wèi 中衛Zhōng wèi shì 中卫市Zhōng wèi shì 中衛市Zhōng wén 中文Zhōng wén biāo zhǔn jiāo huàn mǎ 中文标准交换码Zhōng wén biāo zhǔn jiāo huàn mǎ 中文標準交換碼Zhōng Xī 中西Zhōng Xī hé bì 中西合璧Zhōng Xī hé bìng 中西合併Zhōng Xī hé bìng 中西合并Zhōng Xī qū 中西区Zhōng Xī qū 中西區Zhōng Xī yī jié hé 中西医结合Zhōng Xī yī jié hé 中西醫結合Zhōng xīn shè 中新社Zhōng xīn shì 中新世Zhōng xīn wǎng 中新網Zhōng xīn wǎng 中新网Zhōng xìn Yín háng 中信銀行Zhōng xìn Yín háng 中信银行Zhōng xīng Xīn cūn 中兴新村Zhōng xīng Xīn cūn 中興新村Zhōng Xuān bù 中宣部Zhōng Yà 中亚Zhōng Yà 中亞Zhōng Yà cǎo yuán 中亚草原Zhōng Yà cǎo yuán 中亞草原Zhōng yà gē 中亚鸽Zhōng yà gē 中亞鴿Zhōng Yà xì yà 中亚细亚Zhōng Yà xì yà 中亞細亞Zhōng yà yè yīng 中亚夜鹰Zhōng yà yè yīng 中亞夜鷹Zhōng yán yuàn 中研院Zhōng yāng bāng 中央邦Zhōng yāng Cái jīng Dà xué 中央財經大學Zhōng yāng Cái jīng Dà xué 中央财经大学Zhōng yāng Diàn shì tái 中央电视台Zhōng yāng Diàn shì tái 中央電視台Zhōng yāng guǎng bō diàn tái 中央广播电台Zhōng yāng guǎng bō diàn tái 中央廣播電臺Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì 中央军事委员会Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì 中央軍事委員會Zhōng yāng Mín zú Dà xué 中央民族大学Zhōng yāng Mín zú Dà xué 中央民族大學Zhōng yāng Qíng bào jú 中央情報局Zhōng yāng Qíng bào jú 中央情报局Zhōng yāng Rén mín Zhèng fǔ Zhù Xiāng gǎng Tè bié Xíng zhèng qū Lián luò Bàn gōng shì 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室Zhōng yāng Rén mín Zhèng fǔ Zhù Xiāng gǎng Tè bié Xíng zhèng qū Lián luò Bàn gōng shì 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室Zhōng yāng Rì bào 中央日報Zhōng yāng Rì bào 中央日报Zhōng yāng shè 中央社Zhōng yāng shěng 中央省Zhōng yāng Wěi yuán huì 中央委员会Zhōng yāng Wěi yuán huì 中央委員會Zhōng yāng Xì jù Xué yuàn 中央戏剧学院Zhōng yāng Xì jù Xué yuàn 中央戲劇學院Zhōng yāng Xuān chuán bù 中央宣传部Zhōng yāng Xuān chuán bù 中央宣傳部Zhōng yāng Yán jiū yuàn 中央研究院Zhōng yāng Yīn yuè Xué yuàn 中央音乐学院Zhōng yāng Yīn yuè Xué yuàn 中央音樂學院Zhōng yāng Yín háng 中央銀行Zhōng yāng Yín háng 中央银行Zhōng yāng Zhí xíng Wěi yuán huì 中央執行委員會Zhōng yāng Zhí xíng Wěi yuán huì 中央执行委员会Zhōng yáng 中阳Zhōng yáng 中陽Zhōng yáng xiàn 中阳县Zhōng yáng xiàn 中陽縣Zhōng yào 中药Zhōng yào 中藥Zhōng yě 中野Zhōng yī 中医Zhōng yī 中醫Zhōng yī xué 中医学Zhōng yī xué 中醫學Zhōng Yì 中意Zhōng Yín 中銀Zhōng Yín 中银Zhōng Yìn 中印Zhōng yìn Bàn dǎo 中印半岛Zhōng yìn Bàn dǎo 中印半島Zhōng Yīng 中英Zhōng Yīng duì zhào 中英对照Zhōng Yīng duì zhào 中英對照Zhōng Yīng wén duì zhào 中英文对照Zhōng Yīng wén duì zhào 中英文對照Zhōng yōng 中庸Zhōng yuán 中元Zhōng yuán 中原Zhōng yuán Dà xué 中原大学Zhōng yuán Dà xué 中原大學Zhōng yuán jié 中元節Zhōng yuán jié 中元节Zhōng yuán Qū 中原区Zhōng yuán Qū 中原區Zhōng yuǎn 中远Zhōng yuǎn 中遠Zhōng yuǎn Jí tuán 中远集团Zhōng yuǎn Jí tuán 中遠集團Zhōng yuǎn Tài píng yáng 中远太平洋Zhōng yuǎn Tài píng yáng 中遠太平洋Zhōng yuǎn Xiāng Gǎng Jí tuán 中远香港集团Zhōng yuǎn Xiāng Gǎng Jí tuán 中遠香港集團Zhōng yuè 中岳Zhōng yuè 中嶽Zhōng Yuè Zhàn zhēng 中越战争Zhōng Yuè Zhàn zhēng 中越戰爭Zhōng zhàn 中站Zhōng zhàn qū 中站区Zhōng zhàn qū 中站區Zhōng Zhǎo wā 中爪哇Zhōng zhèng 中正Zhōng zhèng Jì niàn táng 中正紀念堂Zhōng zhèng Jì niàn táng 中正纪念堂Zhōng zhèng Qū 中正区Zhōng zhèng Qū 中正區Zhōng zǔ bù 中組部Zhōng zǔ bù 中组部zhú lù Zhōng yuán 逐鹿中原zhuī xún xiàn dài Zhōng guó 追寻现代中国zhuī xún xiàn dài Zhōng guó 追尋現代中國zì yóu Zhōng guó 自由中国zì yóu Zhōng guó 自由中國

zhōng ㄓㄨㄥ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. ở giữa
2. ở bên trong

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỗ giữa. ◎Như: “trung ương” 中央 chỗ giữa (ý nói quan trọng nhất), “cư trung” 居中 ở giữa.
2. (Danh) Bên trong. ◎Như: “thủy trung” 水中 trong (dưới) nước, “mộng trung” 夢中 trong mộng, “tâm trung” 心中 trong lòng.
3. (Danh) Trong khoảng, trong vòng (thời kì). ◎Như: “nhất niên chi trung” 一年之中 trong khoảng một năm.
4. (Danh) Tên gọi tắt của “Trung Quốc” 中國.
5. (Tính) Ở giữa làm môi giới, liên lạc. ◎Như: “trung nhân” 中人 người làm trung gian.
6. (Tính) Vừa, thường, nhỡ (ở trong khoảng giữa cao và thấp, lớn và nhỏ, tốt và xấu). ◎Như: “trung cấp” 中級 bậc trung, “trung hình” 中型 cỡ vừa, “trung đẳng” 中等 hạng vừa.
7. (Tính) Nửa. ◎Như: “trung đồ” 中途 nửa đường, “trung dạ” 中夜 nửa đêm.
8. (Phó) Đang. ◎Như: “tại điều tra trung ” 在調查中 đang điều tra.
9. Một âm là “trúng”. (Động) Đúng. ◎Như: “xạ trúng” 射中 bắn trúng, “ngôn trúng” 言中 nói đúng. ◇Luận Ngữ 論語: “Hình phạt bất trúng, tắc dân vô sở thố thủ túc” 刑罰不中, 則民無所措手足 (Tử Lộ 子路) Hình phạt không đúng, thì dân không biết đặt tay chân vào đâu (không biết làm thế nào cho phải).
10. (Động) Bị, mắc. ◎Như: “trúng phong” 中風 bị trúng gió, “trúng thử” 中暑 bị trúng nắng, “trúng độc” 中毒 ngộ độc.
11. (Động) Được. ◎Như: “trúng tưởng” 中獎 được thưởng, “trúng thiêm” 中籤 được trúng số.
12. (Động) Hợp, hợp cách. ◎Như: “trúng thức” 中式 trúng cách, “bất trúng dụng” 不中用 không dùng được.
13. (Động) Đậu, thi đỗ. ◎Như: “khảo trúng” 考中 thi đậu.

Từ điển Trung-Anh

(1) within
(2) among
(3) in
(4) middle
(5) center
(6) while (doing sth)
(7) during
(8) (dialect) OK
(9) all right

Từ ghép 773

àn zhōng 暗中àn zhōng jiān shì 暗中监视àn zhōng jiān shì 暗中監視Àò sī wēi xīn jí zhōng yíng 奥斯威辛集中营Àò sī wēi xīn jí zhōng yíng 奧斯威辛集中營Bā zhōng 巴中Bā zhōng dì qū 巴中地区Bā zhōng dì qū 巴中地區Bā zhōng shì 巴中市bàn kōng zhōng 半空中bàn zhōng yāo 半中腰bēi zhōng wù 杯中物běi fāng zhōng dù juān 北方中杜鵑běi fāng zhōng dù juān 北方中杜鹃bèi zhōng 備中bèi zhōng 备中bí zhōng gé 鼻中隔biàn zhōng 便中bù wán quán zhōng lì 不完全中立Chá hā ěr yòu yì zhōng qí 察哈尔右翼中旗Chá hā ěr yòu yì zhōng qí 察哈爾右翼中旗Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè 朝鮮中央新聞社Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè 朝鲜中央新闻社Cháo zhōng shè 朝中社chéng zhōng cūn 城中村Chéng zhōng qū 城中区Chéng zhōng qū 城中區chī dé kǔ zhōng kǔ , fāng wéi rén shàng rén 吃得苦中苦,方为人上人chī dé kǔ zhōng kǔ , fāng wéi rén shàng rén 吃得苦中苦,方為人上人chí zhōng wù 池中物chǒu qī jìn dì jiā zhōng bǎo 丑妻近地家中宝chǒu qī jìn dì jiā zhōng bǎo 醜妻近地家中寶chū jí zhōng xué 初級中學chū jí zhōng xué 初级中学chū zhōng 初中chū zhōng shēng 初中生chuán tǒng zhōng guó yī yào 传统中国医药chuán tǒng zhōng guó yī yào 傳統中國醫藥cóng zhōng 从中cóng zhōng 從中Dà xī yáng yáng zhōng jǐ 大西洋洋中脊Dà xī yáng zhōng jǐ 大西洋中脊dà yáng zhōng jǐ 大洋中脊dà zhōng xué sheng 大中学生dà zhōng xué sheng 大中學生dān duān bāo méi xī lèi dú sù zhōng dú zhèng 单端孢霉烯类毒素中毒症dān duān bāo méi xī lèi dú sù zhōng dú zhèng 單端孢霉烯類毒素中毒症dāng zhōng 当中dāng zhōng 當中dǎng zhōng yāng 党中央dǎng zhōng yāng 黨中央dì zhèn zhōng 地震中Dì zhōng Hǎi 地中海Dì zhōng Hǎi pín xuè 地中海貧血Dì zhōng Hǎi pín xuè 地中海贫血Dīng Zhào zhōng 丁肇中dōng nán xī běi zhōng 东南西北中dōng nán xī běi zhōng 東南西北中duǎn zhōng chōu cháng 短中抽長duǎn zhōng chōu cháng 短中抽长duǎn zhōng qǔ cháng 短中取長duǎn zhōng qǔ cháng 短中取长duō duān zhōng jì qì 多端中繼器duō duān zhōng jì qì 多端中继器duò yún wù zhōng 堕云雾中duò yún wù zhōng 墮雲霧中é zhōng 俄中è yì zhōng shāng 恶意中伤è yì zhōng shāng 惡意中傷èr lǜ yǐ wán zhōng dú 二氯乙烷中毒fā zhǎn zhōng 发展中fā zhǎn zhōng 發展中fā zhǎn zhōng guó jiā 发展中国家fā zhǎn zhōng guó jiā 發展中國家fáng chǎn zhōng jiè 房产中介fáng chǎn zhōng jiè 房產中介fáng wū zhōng jiè 房屋中介fēng zhōng zhī zhú 風中之燭fēng zhōng zhī zhú 风中之烛fēng zhōng zhú , wǎ shàng shuāng 風中燭,瓦上霜fēng zhōng zhú , wǎ shàng shuāng 风中烛,瓦上霜fù zhōng 附中gāo jí zhōng xué 高級中學gāo jí zhōng xué 高级中学gāo zhōng 高中gāo zhōng shēng 高中生gāo zhōng xué shēng 高中学生gāo zhōng xué shēng 高中學生gè zhōng 个中gè zhōng 個中gè zhōng rén 个中人gè zhōng rén 個中人gòu wù zhōng xīn 購物中心gòu wù zhōng xīn 购物中心gòu zhōng 彀中gǔ jīn zhōng wài 古今中外Guān zhōng 关中Guān zhōng 關中Guān zhōng dì qū 关中地区Guān zhōng dì qū 關中地區Guān zhōng píng yuán 关中平原Guān zhōng píng yuán 關中平原guǎn zhōng kuī bào 管中窥豹guǎn zhōng kuī bào 管中窺豹guó mín zhōng xué 国民中学guó mín zhōng xué 國民中學guó zhōng 国中guó zhōng 國中guó zhōng zhī guó 国中之国guó zhōng zhī guó 國中之國hǎi jūn zhōng xiào 海军中校hǎi jūn zhōng xiào 海軍中校Hàn zhōng 汉中Hàn zhōng 漢中Hàn zhōng dì qū 汉中地区Hàn zhōng dì qū 漢中地區Hàn zhōng Shì 汉中市Hàn zhōng Shì 漢中市háng tiān zhōng xīn 航天中心hū jiào zhōng xīn 呼叫中心Hū zhōng 呼中Hū zhōng qū 呼中区Hū zhōng qū 呼中區Hú Huì zhōng 胡慧中Huá zhōng 华中Huá zhōng 華中huà zhōng yǒu cì 話中有刺huà zhōng yǒu cì 话中有刺huà zhōng yǒu huà 話中有話huà zhōng yǒu huà 话中有话huǎn fā zhōng zǐ 緩發中子huǎn fā zhōng zǐ 缓发中子Huáng zhōng 湟中Huáng zhōng xiàn 湟中县Huáng zhōng xiàn 湟中縣huó dòng zhōng xīn 活动中心huó dòng zhōng xīn 活動中心huǒ zhōng qǔ lì 火中取栗jí bìng kòng zhì zhōng xīn 疾病控制中心jí bìng yù fáng zhōng xīn 疾病預防中心jí bìng yù fáng zhōng xīn 疾病预防中心jí kòng zhōng xīn 疾控中心jí xìng qíng huà wù zhōng dú 急性氰化物中毒jí zhōng 集中jí zhōng de cè lüè 集中的策略jí zhōng qì 集中器jí zhōng shēng zhì 急中生智jí zhōng tuō yùn 集中托运jí zhōng tuō yùn 集中托運jí zhōng yíng 集中營jí zhōng yíng 集中营jiā dào zhōng luò 家道中落jiǎ chún zhōng dú 甲醇中毒Jīn Dà zhōng 金大中Jīn Yǔ zhōng 金宇中jīn yù qí biǎo , bài xù qí zhōng 金玉其表,敗絮其中jīn yù qí biǎo , bài xù qí zhōng 金玉其表,败絮其中jīn yù qí wài , bài xù qí zhōng 金玉其外,敗絮其中jīn yù qí wài , bài xù qí zhōng 金玉其外,败絮其中jìn tuì zhōng shéng 进退中绳jìn tuì zhōng shéng 進退中繩Jìn zhōng 晉中Jìn zhōng 晋中Jìn zhōng shì 晉中市Jìn zhōng shì 晋中市jū zhōng 居中jū zhōng duì qí 居中对齐jū zhōng duì qí 居中對齊jú wài zhōng lì 局外中立jú zhōng rén 局中人kàn bu zhōng 看不中Kē ěr qìn yòu yì zhōng qí 科尔沁右翼中旗Kē ěr qìn yòu yì zhōng qí 科爾沁右翼中旗Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng 科尔沁左翼中Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng 科爾沁左翼中Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng qí 科尔沁左翼中旗Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng qí 科爾沁左翼中旗Kē yòu zhōng qí 科右中旗kōng zhōng 空中kōng zhōng fēi rén 空中飛人kōng zhōng fēi rén 空中飞人kōng zhōng gé dòu 空中格斗kōng zhōng gé dòu 空中格鬥kōng zhōng huā yuán 空中花园kōng zhōng huā yuán 空中花園kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì 空中交通管制kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 空中交通管制员kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 空中交通管制員Kōng zhōng Kè chē 空中客車Kōng zhōng Kè chē 空中客车kōng zhōng lóu gé 空中楼阁kōng zhōng lóu gé 空中樓閣kōng zhōng pào jiàn 空中炮舰kōng zhōng pào jiàn 空中砲艦kōng zhōng piāo fú 空中飄浮kōng zhōng piāo fú 空中飘浮kōng zhōng shào ye 空中少爷kōng zhōng shào ye 空中少爺kōng zhōng xiǎo jiě 空中小姐kǔ zhōng zuò lè 苦中作乐kǔ zhōng zuò lè 苦中作樂kuài gǎn zhōng xīn 快感中心kuài zhōng zǐ 快中子kuāng qiè zhōng wù 筐箧中物kuāng qiè zhōng wù 筐篋中物láng zhōng 郎中Láng zhōng 閬中Láng zhōng 阆中Láng zhōng shì 閬中市Láng zhōng shì 阆中市lè zài qí zhōng 乐在其中lè zài qí zhōng 樂在其中liǎng gè zhōng guó 两个中国liǎng gè zhōng guó 兩個中國Liáo zhōng 辽中Liáo zhōng 遼中Liáo zhōng xiàn 辽中县Liáo zhōng xiàn 遼中縣lù jūn zhōng wèi 陆军中尉lù jūn zhōng wèi 陸軍中尉Luó Guàn zhōng 罗贯中Luó Guàn zhōng 羅貫中máng zhōng yǒu cuò 忙中有錯máng zhōng yǒu cuò 忙中有错máng zhōng yǒu shī 忙中有失mào yì zhōng xīn 貿易中心mào yì zhōng xīn 贸易中心měi zhōng bù zú 美中不足mèng zhōng 夢中mèng zhōng 梦中miào zài bù yán zhōng 妙在不言中mín zhǔ jí zhōng zhì 民主集中制míng míng zhī zhōng 冥冥之中mìng zhōng zhù dìng 命中注定mìng zhōng zhù dìng 命中註定mù zhōng wú rén 目中无人mù zhōng wú rén 目中無人nán zhōng yīn 男中音náng zhōng qǔ wù 囊中取物náng zhōng xiū sè 囊中羞涩náng zhōng xiū sè 囊中羞澀nián zhōng 年中nǚ dà bù zhōng liú 女大不中留piàn zhōng 片中pín xià zhōng nóng 貧下中農pín xià zhōng nóng 贫下中农pǔ tōng zhōng xué 普通中学pǔ tōng zhōng xué 普通中學qī zhōng 期中qī zhōng kǎo 期中考qí zhōng 其中qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu 強中更有強中手qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu 强中更有强中手qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu 強中自有強中手qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu 强中自有强中手qiāo zhōng bèi 敲中背Qióng zhōng 琼中Qióng zhōng 瓊中Qióng zhōng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 琼中黎族苗族自治县Qióng zhōng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 瓊中黎族苗族自治縣Qióng zhōng xiàn 琼中县Qióng zhōng xiàn 瓊中縣quán shēn zhōng dú xìng dú jì 全身中毒性毒剂quán shēn zhōng dú xìng dú jì 全身中毒性毒劑rè zhōng 热中rè zhōng 熱中rè zhōng zǐ 热中子rè zhōng zǐ 熱中子rén zhōng 人中rén zhōng lóng fèng 人中龍鳳rén zhōng lóng fèng 人中龙凤rì zhōng 日中ròu zhōng cì 肉中刺ròu zhōng dú 肉中毒rú duò wǔ lǐ wù zhōng 如堕五里雾中rú duò wǔ lǐ wù zhōng 如墮五里霧中shān zhōng shèng xùn 山中圣训shān zhōng shèng xùn 山中聖訓shān zhōng wú lǎo hǔ , hóu zi chēng dài wang 山中无老虎,猴子称大王shān zhōng wú lǎo hǔ , hóu zi chēng dài wang 山中無老虎,猴子稱大王shāng wù zhōng xīn qū 商务中心区shāng wù zhōng xīn qū 商務中心區shāng yè zhōng xīn 商业中心shāng yè zhōng xīn 商業中心shēn zài fú zhōng bù zhī fú 身在福中不知福shǐ yòng zhě zhōng jiè 使用者中介shì zhōng 适中shì zhōng 適中Shì zhōng qū 市中区Shì zhōng qū 市中區shì zhōng xīn 市中心shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù 书中自有黄金屋,书中自有颜如玉shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù 書中自有黃金屋,書中自有顏如玉shuǐ zhōng lāo yuè 水中捞月shuǐ zhōng lāo yuè 水中撈月shuì mèng zhōng 睡夢中shuì mèng zhōng 睡梦中shùn fā zhōng zǐ 瞬发中子shùn fā zhōng zǐ 瞬發中子sǐ zhōng qiú shēng 死中求生sì yǐ jī qiān zhōng dú 四乙基鉛中毒sì yǐ jī qiān zhōng dú 四乙基铅中毒sù sòng zhōng 訴訟中sù sòng zhōng 诉讼中Suí zhōng 綏中Suí zhōng 绥中Suí zhōng xiàn 綏中縣Suí zhōng xiàn 绥中县Tái zhōng 台中Tái zhōng 臺中Tái zhōng shì 台中市Tái zhōng shì 臺中市Tái zhōng xiàn 台中县Tái zhōng xiàn 台中縣Tái zhōng xiàn 臺中縣tào zhōng rén 套中人Tián zhōng 田中Tián zhōng Jiǎo róng 田中角榮Tián zhōng Jiǎo róng 田中角荣Tián zhōng zhèn 田中鎮Tián zhōng zhèn 田中镇tōng xìn zhōng xīn 通信中心tóng dào zhōng rén 同道中人tóu yǐng zhōng xīn 投影中心tú zhōng 途中tuó zhōng zhuāng 橐中装tuó zhōng zhuāng 橐中裝wài qiáng zhōng gān 外強中乾wài qiáng zhōng gān 外强中干wēi zhōng zǐ 微中子wěn zhōng qiú jìn 稳中求进wěn zhōng qiú jìn 穩中求進wèng zhōng zhī biē 瓮中之鳖wèng zhōng zhī biē 甕中之鱉wèng zhōng zhuō biē 瓮中捉鳖wèng zhōng zhuō biē 甕中捉鱉Wū lā tè zhōng qí 乌拉特中旗Wū lā tè zhōng qí 烏拉特中旗wú dòng yú zhōng 无动于中wú dòng yú zhōng 無動於中wú xíng zhōng 无形中wú xíng zhōng 無形中wú yì zhōng 无意中wú yì zhōng 無意中Wú zhōng 吳中Wú zhōng 吴中Wú zhōng qū 吳中區Wú zhōng qū 吴中区wú zhōng shēng yǒu 无中生有wú zhōng shēng yǒu 無中生有Xī nán zhōng shā Qún dǎo 西南中沙群岛Xī nán zhōng shā Qún dǎo 西南中沙群島xǐ yù zhōng xīn 洗浴中心xiǎo shí zhōng xīn 小食中心xīn zhōng 心中xīn zhōng wú shù 心中无数xīn zhōng wú shù 心中無數xīn zhōng yǒu guǐ 心中有鬼xīn zhōng yǒu shù 心中有数xīn zhōng yǒu shù 心中有數xìn fú zhōng wài 信孚中外Xīng zhōng huì 兴中会Xīng zhōng huì 興中會xiōng zhōng 胸中xiōng zhōng wú shù 胸中无数xiōng zhōng wú shù 胸中無數xiù wài huì zhōng 秀外惠中xiù wài huì zhōng 秀外慧中xuě zhōng sòng tàn 雪中送炭xùn kuàng zhōng jì 訊框中繼xùn kuàng zhōng jì 讯框中继yán jiū zhōng xīn 研究中心yǎn zhōng 眼中yǎn zhōng cì 眼中刺yǎn zhōng dīng 眼中釘yǎn zhōng dīng 眼中钉yāng zhōng 央中Yáng Chéng zhōng 杨澄中Yáng Chéng zhōng 楊澄中Yáng zhōng 扬中Yáng zhōng 揚中yáng zhōng jǐ 洋中脊Yáng zhōng shì 扬中市Yáng zhōng shì 揚中市yī xué zhōng xīn 医学中心yī xué zhōng xīn 醫學中心yī zhōng yuán zé 一中原则yī zhōng yuán zé 一中原則yì liào zhī zhōng 意料之中yì zhōng 意中yì zhōng rén 意中人yì zhōng shì 意中事yǐn jū lóng zhōng 隐居隆中yǐn jū lóng zhōng 隱居隆中yú lè zhōng xīn 娛樂中心yú lè zhōng xīn 娱乐中心yú wù ǎi zhī zhōng 于雾霭之中yú wù ǎi zhī zhōng 於霧靄之中Yú zhōng 榆中Yú zhōng 渝中Yú zhōng qū 渝中区Yú zhōng qū 渝中區Yú zhōng xiàn 榆中县Yú zhōng xiàn 榆中縣yù guǎn lǐ Yú fú wù zhī zhōng 寓管理于服务之中yù guǎn lǐ Yú fú wù zhī zhōng 寓管理于服務之中yuè zhōng 月中yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài 运筹帷幄之中,决胜千里之外yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài 運籌帷幄之中,決勝千里之外zài qí zhōng 在其中zài zhēn kōng zhōng 在真空中Zhāng Zhì zhōng 张治中Zhāng Zhì zhōng 張治中zhǎng zhōng xì 掌中戏zhǎng zhōng xì 掌中戲zhé zhōng 折中zhēn zhōng jì 帧中继zhēn zhōng jì 幀中繼zhèn jīng zhōng wài 震惊中外zhèn jīng zhōng wài 震驚中外zhèn zhōng 震中zhèng dāng zhōng 正当中zhèng dāng zhōng 正當中zhèng zhōng 正中zhī zhōng 之中zhí yè zhōng xué 职业中学zhí yè zhōng xué 職業中學zhǐ huī zhōng xīn 指挥中心zhǐ huī zhōng xīn 指揮中心zhì zhōng duì qí 置中对齐zhì zhōng duì qí 置中對齊zhōng bā 中巴zhōng bā shì 中巴士zhōng bái lù 中白鷺zhōng bái lù 中白鹭zhōng bǎn 中板zhōng bāng 中帮zhōng bāng 中幫zhōng bǎo 中飽zhōng bǎo 中饱zhōng bǎo sī náng 中飽私囊zhōng bǎo sī náng 中饱私囊zhōng běi bù 中北部zhōng bō 中波zhōng bù 中部zhōng cǎo yào 中草药zhōng cǎo yào 中草藥zhōng céng 中层zhōng céng 中層zhōng chǎn 中产zhōng chǎn 中產zhōng chǎn jiē jí 中产阶级zhōng chǎn jiē jí 中產階級zhōng cháng 中常zhōng cháng pǎo 中長跑zhōng cháng pǎo 中长跑zhōng chǎng 中场zhōng chǎng 中場zhōng chéng 中程zhōng chéng yào 中成药zhōng chéng yào 中成藥zhōng chuò 中輟zhōng chuò 中辍zhōng dà xī yáng jǐ 中大西洋脊zhōng děng 中等zhōng děng jì shù xué xiào 中等技术学校zhōng děng jì shù xué xiào 中等技術學校zhōng děng jiào yù 中等教育zhōng děng pǔ tōng jiào yù 中等普通教育zhōng děng shī fàn xué xiào 中等师范学校zhōng děng shī fàn xué xiào 中等師範學校zhōng děng zhuān yè jiào yù 中等专业教育zhōng děng zhuān yè jiào yù 中等專業教育zhōng děng zhuān yè xué xiào 中等专业学校zhōng děng zhuān yè xué xiào 中等專業學校zhōng dī duān 中低端zhōng diǎn 中点zhōng diǎn 中點zhōng dōng 中東zhōng dú méi 中毒酶zhōng dú tú jìng 中毒途径zhōng dú tú jìng 中毒途徑zhōng dù juān 中杜鵑zhōng dù juān 中杜鹃zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng 中度性肺水肿zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng 中度性肺水腫zhōng duǎn zhài 中短债zhōng duǎn zhài 中短債zhōng duàn 中断zhōng duàn 中斷zhōng duàn 中段zhōng é 中俄zhōng ěr 中耳zhōng ěr yán 中耳炎zhōng fàn 中飯zhōng fàn 中饭zhōng fēng 中鋒zhōng fēng 中锋zhōng fèng 中縫zhōng fèng 中缝zhōng fú 中伏zhōng gāo dù fáng kōng 中高度防空zhōng gé 中隔zhōng gòng 中共zhōng gòng jiǔ dà 中共九大zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù 中共中央紀委監察部zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù 中共中央纪委监察部zhōng gǔ 中古zhōng gǔ Hàn yǔ 中古汉语zhōng gǔ Hàn yǔ 中古漢語zhōng guó 中国zhōng guó 中國zhōng guó mín yòng háng kōng jú 中国民用航空局zhōng guó mín yòng háng kōng jú 中國民用航空局Zhōng guó zhōng xīn zhǔ yì 中国中心主义Zhōng guó zhōng xīn zhǔ yì 中國中心主義zhōng hǎi yóu 中海油zhōng hào 中号zhōng hào 中號zhōng hé 中和zhōng hé jì 中和剂zhōng hé jì 中和劑zhōng huá 中华zhōng huá 中華zhōng jí 中級zhōng jí 中级zhōng jǐ 中脊zhōng jì 中繼zhōng jì 中继zhōng jì qì 中繼器zhōng jì qì 中继器zhōng jì zhàn 中繼站zhōng jì zhàn 中继站zhōng jì zī liào 中繼資料zhōng jì zī liào 中继资料zhōng jiān 中坚zhōng jiān 中堅zhōng jiān 中間zhōng jiān 中间zhōng jiān céng 中間層zhōng jiān céng 中间层zhōng jiān jiàn 中間件zhōng jiān jiàn 中间件zhōng jiān lù xiàn 中間路線zhōng jiān lù xiàn 中间路线zhōng jiān míng 中間名zhōng jiān míng 中间名zhōng jiān pài 中間派zhōng jiān pài 中间派zhōng jiān rén 中間人zhōng jiān rén 中间人zhōng jiān shén jīng yuán 中間神經元zhōng jiān shén jīng yuán 中间神经元zhōng jiān xiān wéi 中間纖維zhōng jiān xiān wéi 中间纤维zhōng jiàn 中間zhōng jiàn 中间zhōng jiàng 中将zhōng jiàng 中將zhōng jiè 中介zhōng jiè suǒ 中介所zhōng jiè zī liào 中介資料zhōng jiè zī liào 中介资料zhōng jīn miàn fěn 中筋面粉zhōng jīn miàn fěn 中筋麵粉zhōng jìng 中径zhōng jìng 中徑zhōng jú 中局zhōng kàn 中看zhōng kōng 中空zhōng kōng bō li 中空玻璃zhōng kòng miàn bǎn 中控面板zhōng kuò hào 中括号zhōng kuò hào 中括號zhōng là 中辣zhōng lǎo nián 中老年zhōng lǎo nián rén 中老年人zhōng lì 中立zhōng lì guó 中立国zhōng lì guó 中立國zhōng lì pài 中立派zhōng lì xìng 中立性zhōng liàng jí 中量級zhōng liàng jí 中量级zhōng liú 中流zhōng liú dǐ zhù 中流砥柱zhōng lǚ shè 中旅社zhōng měi 中美zhōng mì dù xiān wéi bǎn 中密度纖維板zhōng mì dù xiān wéi bǎn 中密度纤维板zhōng nán 中南zhōng nán bù 中南部zhōng nián 中年zhōng ōu 中歐zhōng pán 中盘zhōng pán 中盤zhōng pēi céng 中胚层zhōng pēi céng 中胚層zhōng piān xiǎo shuō 中篇小說zhōng piān xiǎo shuō 中篇小说zhōng qī 中期zhōng qǐ yè 中企业zhōng qǐ yè 中企業zhōng qì céng 中气层zhōng qì céng 中氣層zhōng qì céng dǐng 中气层顶zhōng qì céng dǐng 中氣層頂zhōng qián wèi 中前卫zhōng qián wèi 中前衛zhōng qīng 中青zhōng qīng nián 中青年zhōng qiū 中秋zhōng qū 中区zhōng qū 中區zhōng rén 中人zhōng rì 中日zhōng ruǎn 中阮zhōng shān fú 中山服zhōng shān zhuāng 中山装zhōng shān zhuāng 中山裝zhōng sháo yù 中杓鷸zhōng sháo yù 中杓鹬zhōng shēng 中声zhōng shēng 中聲zhōng shì 中式zhōng shì 中試zhōng shì 中试zhōng shì jì 中世紀zhōng shì jì 中世纪zhōng shū 中枢zhōng shū 中樞zhōng shū shén jīng xì tǒng 中枢神经系统zhōng shū shén jīng xì tǒng 中樞神經系統zhōng shuǐ 中水zhōng tí qín 中提琴zhōng tiān 中天zhōng tián yīng shòu 中田英壽zhōng tián yīng shòu 中田英寿zhōng tīng 中厅zhōng tīng 中听zhōng tīng 中廳zhōng tīng 中聽zhōng tíng 中庭zhōng tú 中途zhōng tú gē qiǎn 中途搁浅zhōng tú gē qiǎn 中途擱淺zhōng tú tuì chǎng 中途退场zhōng tú tuì chǎng 中途退場zhōng tǔ 中土zhōng wài 中外zhōng wēi zǐ 中微子zhōng wèi 中尉zhōng wèi shù 中位数zhōng wèi shù 中位數zhōng wén 中文zhōng wǔ 中午zhōng xī bù 中西部zhōng xī yī 中西医zhōng xī yī 中西醫zhōng xiàn 中線zhōng xiàn 中线zhōng xiàng xìng gé 中向性格zhōng xiǎo qǐ yè 中小企业zhōng xiǎo qǐ yè 中小企業zhōng xiǎo xíng qǐ yè 中小型企业zhōng xiǎo xíng qǐ yè 中小型企業zhōng xiào 中校zhōng xīn 中心zhōng xīn diǎn 中心点zhōng xīn diǎn 中心點zhōng xīn jǔ 中心矩zhōng xīn lì 中心粒zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù 中心埋置关系从句zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù 中心埋置關係從句zhōng xīn qū 中心区zhōng xīn qū 中心區zhōng xīn yǔ 中心語zhōng xīn yǔ 中心语zhōng xīng 中兴zhōng xīng 中興zhōng xíng 中型zhōng xìng 中性zhōng xìng lì xì bāo 中性粒細胞zhōng xìng lì xì bāo 中性粒细胞zhōng xué 中学zhōng xué 中學zhōng xué shēng 中学生zhōng xué shēng 中學生zhōng xún 中旬zhōng yā guǎn 中压管zhōng yā guǎn 中壓管zhōng yà 中亚zhōng yà 中亞zhōng yāng 中央zhōng yāng āo 中央凹zhōng yāng chǔ lǐ jī 中央处理机zhōng yāng chǔ lǐ jī 中央處理機zhōng yāng fēn chē dài 中央分車帶zhōng yāng fēn chē dài 中央分车带zhōng yāng hǎi lǐng 中央海岭zhōng yāng hǎi lǐng 中央海嶺zhōng yāng huì jīn 中央匯金zhōng yāng huì jīn 中央汇金zhōng yāng jí quán 中央集权zhōng yāng jí quán 中央集權zhōng yāng jūn wěi 中央军委zhōng yāng jūn wěi 中央軍委zhōng yāng quán huì 中央全会zhōng yāng quán huì 中央全會zhōng yāng yín háng 中央銀行zhōng yāng yín háng 中央银行zhōng yāng zhèng fǔ 中央政府zhōng yāng zhí xiá shì 中央直轄市zhōng yāng zhí xiá shì 中央直辖市zhōng yāng zhuān zhì jí quán 中央专制集权zhōng yāng zhuān zhì jí quán 中央專制集權zhōng yáng jǐ 中洋脊zhōng yào 中药zhōng yào 中藥zhōng yè 中叶zhōng yè 中葉zhōng yōng 中庸zhōng yóu 中游zhōng yuán dì zhèn 中源地震zhōng yuán pǔ dù 中元普渡zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中远太平洋有限公司zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中遠太平洋有限公司zhōng zào 中灶zhōng zéi ōu 中賊鷗zhōng zéi ōu 中贼鸥zhōng zhāo 中招zhōng zhèng 中正zhōng zhí dìng lǐ 中值定理zhōng zhǐ 中指zhōng zhǐ 中止zhōng zhóu 中軸zhōng zhóu 中轴zhōng zhóu xiàn 中軸線zhōng zhóu xiàn 中轴线zhōng zhuān 中专zhōng zhuān 中專zhōng zhuǎn 中轉zhōng zhuǎn 中转zhōng zhuǎn guì tái 中轉櫃檯zhōng zhuǎn guì tái 中转柜台zhōng zhuǎn zhàn 中轉站zhōng zhuǎn zhàn 中转站zhōng zhuāng 中装zhōng zhuāng 中裝zhōng zhuì 中綴zhōng zhuì 中缀zhōng zī 中資zhōng zī 中资zhōng zǐ 中子zhōng zǐ dàn 中子弹zhōng zǐ dàn 中子彈zhōng zǐ fú huò 中子俘獲zhōng zǐ fú huò 中子俘获zhōng zǐ shè xiàn shè yǐng 中子射線攝影zhōng zǐ shè xiàn shè yǐng 中子射线摄影zhōng zǐ shù 中子数zhōng zǐ shù 中子數zhōng zǐ xīng 中子星zhōng zǐ yuán 中子源zhǒng zhōng kū gǔ 冢中枯骨zhǒng zhōng kū gǔ 塚中枯骨zhǒng zú zhōng xīn zhǔ yì 种族中心主义zhǒng zú zhōng xīn zhǔ yì 種族中心主義zhòng zhōng zhī zhòng 重中之重Zī zhōng 資中Zī zhōng 资中Zī zhōng xiàn 資中縣Zī zhōng xiàn 资中县

zhòng ㄓㄨㄥˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đúng, trúng, tin
2. mắc phải, bị

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỗ giữa. ◎Như: “trung ương” 中央 chỗ giữa (ý nói quan trọng nhất), “cư trung” 居中 ở giữa.
2. (Danh) Bên trong. ◎Như: “thủy trung” 水中 trong (dưới) nước, “mộng trung” 夢中 trong mộng, “tâm trung” 心中 trong lòng.
3. (Danh) Trong khoảng, trong vòng (thời kì). ◎Như: “nhất niên chi trung” 一年之中 trong khoảng một năm.
4. (Danh) Tên gọi tắt của “Trung Quốc” 中國.
5. (Tính) Ở giữa làm môi giới, liên lạc. ◎Như: “trung nhân” 中人 người làm trung gian.
6. (Tính) Vừa, thường, nhỡ (ở trong khoảng giữa cao và thấp, lớn và nhỏ, tốt và xấu). ◎Như: “trung cấp” 中級 bậc trung, “trung hình” 中型 cỡ vừa, “trung đẳng” 中等 hạng vừa.
7. (Tính) Nửa. ◎Như: “trung đồ” 中途 nửa đường, “trung dạ” 中夜 nửa đêm.
8. (Phó) Đang. ◎Như: “tại điều tra trung ” 在調查中 đang điều tra.
9. Một âm là “trúng”. (Động) Đúng. ◎Như: “xạ trúng” 射中 bắn trúng, “ngôn trúng” 言中 nói đúng. ◇Luận Ngữ 論語: “Hình phạt bất trúng, tắc dân vô sở thố thủ túc” 刑罰不中, 則民無所措手足 (Tử Lộ 子路) Hình phạt không đúng, thì dân không biết đặt tay chân vào đâu (không biết làm thế nào cho phải).
10. (Động) Bị, mắc. ◎Như: “trúng phong” 中風 bị trúng gió, “trúng thử” 中暑 bị trúng nắng, “trúng độc” 中毒 ngộ độc.
11. (Động) Được. ◎Như: “trúng tưởng” 中獎 được thưởng, “trúng thiêm” 中籤 được trúng số.
12. (Động) Hợp, hợp cách. ◎Như: “trúng thức” 中式 trúng cách, “bất trúng dụng” 不中用 không dùng được.
13. (Động) Đậu, thi đỗ. ◎Như: “khảo trúng” 考中 thi đậu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giữa: 居中 Ở giữa; 洛陽處天下之中 Đất Lạc Dương giữa trung tâm thiên hạ (Lí Cách Phi);
② Trong, trên, dưới: 家中 Trong nhà; 隊伍中 Trong hàng ngũ; 空中 Trên không; 水中 Dưới nước;
③ Trong (thời gian, thời kì, khu vực...): 晉太元中,武陵人捕魚爲業 Trong niên hiệu Thái nguyên đời Tấn, có người ở Võ Lăng làm nghề bắt cá (Đào Uyên Minh: Đào hoa nguyên kí);
④ Thanh thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi (thời xưa): 府帖昨夜中,次選中男行 Lệnh gọi trên phủ đêm qua gởi đến, mộ thêm những thanh niên từ 16 đến 20 tuổi đi lính (Đỗ Phủ: Tân An lại);
⑤ Giữa chừng: 會貶逐中輟,不克備究 Vừa lúc ta bị biếm trích, giữa chừng phải ngưng viết, nên chưa thể viết xong hẳn (Liễu Tôn Nguyên);
⑥ Đồ đựng thẻ đếm thời xưa, mâm thẻ: 司射奉中 Người phụ trách cuộc thi bắn tay bưng mâm thẻ (Lễ kí: Đầu hồ);
⑦ Nội tạng (trong cơ thể người): 陰陽之類,經脈之道,五中所主,何臟最貴? Âm dương là đường tuần hoàn của kinh mạch, mỗi tạng trong ngũ tạng đều tự làm chủ chúng, tạng nào là quan trọng hơn cả? (Tố vấn: Âm dương loại luận thiên);
⑧ Vừa, hạng trung (bình): 狀貌不及中人 Dáng vẻ không bằng một người trung bình (Sử kí); 上書諫寡人者,受中賞 Người nào dâng thư can gián quả nhân, sẽ được thưởng hạng vừa (Chiến quốc sách);
⑨ Nửa, giữa: 若中道而歸,何異斷絲織者?Nếu nửa đường bỏ về, có khác nào như cắt đứt đồ dệt tơ? (Hậu Hán thư);
⑩ Ngay, không thiên lệch: 不偏之謂中 Không thiên lệch gọi là trung (Trung dung); 中道 Đạo chính (không thiên về bên nào).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trúng: 射 中 Bắn trúng; 打中了 Đánh trúng, bắn trúng; 擊中要害 Đánh trúng chỗ hiểm yếu; 見其發矢,十中八九 Trông thấy họ bắn tên, mười phát trúng hết tám, chín (Âu Dương Tu: Mại du ông);
② Đúng: 我猜中了 Tôi đoán đúng rồi; 莫不中音 Không gì là không trúng (hợp với) âm luật (Trang tử: Dưỡng sinh chủ); 隱中胸懷 Ngầm hợp tâm ý (Liêu trai chí dị: Xúc chức); 圓者中 規,方者中矩 Cái tròn thì hợp với cái quy (để vẽ hình tròn), cái vuông thì hợp với cái củ (để vẽ hình vuông) (Tuân tử);
③ Bị, mắc phải: 中彈 Bị trúng đạn; 中計 Trúng mưu, trúng kế;
④ Vu khống, làm hại: 以事中允 Mượn cớ (gây ra việc rắc rối) để làm hại Vương Doãn (Hậu Hán thư: Vương Doãn liệt truyện); 顯怒,慾以吏事中商 Hiển giận, định lấy việc quan để hại Thương (Hán thư: Hà Võ truyện);
⑤ Đậu, đỗ: 考中了 Thi đậu rồi, đỗ rồi. Xem 中 [zhong].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở giữa ( trái với xung quanh ) — Ở trong ( trái với ở ngoài ). Bên trong — Mức bình thường. ĐTTT: » Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung « — Một âm là Trúng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng vào. Không trtật ra ngoài — Hợp với. Đúng với — Một âm khác là Trung.

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit (the mark)
(2) to be hit by
(3) to suffer
(4) to win (a prize, a lottery)

Từ ghép 92

bǎi fā bǎi zhòng 百发百中bǎi fā bǎi zhòng 百發百中bù xìng yán zhòng 不幸言中bù zhòng yì 不中意bù zhòng yòng 不中用cāi zhòng 猜中chōu zhòng 抽中cì zhòng 刺中cù zhòng 卒中dǎ zhòng 打中dé zhòng 得中è yǔ zhòng shāng 恶语中伤è yǔ zhòng shāng 惡語中傷fā yán zhòng kěn 发言中肯fā yán zhòng kěn 發言中肯gāo zhòng 高中jī zhòng 击中jī zhòng 擊中jiǔ jīng zhòng dú 酒精中毒kàn de zhòng 看得中kàn zhòng 看中kǎo zhòng 考中mìng zhòng 命中mìng zhòng lǜ 命中率nǎo cù zhòng 脑卒中nǎo cù zhòng 腦卒中nǎo zhòng fēng 脑中风nǎo zhòng fēng 腦中風qiè zhòng 切中qiè zhòng shí bì 切中时弊qiè zhòng shí bì 切中時弊qiè zhòng shí bìng 切中时病qiè zhòng shí bìng 切中時病qiè zhòng yào hài 切中要害shè zhòng 射中shēn zhòng dú 砷中毒shí wù zhòng dú 食物中毒tǎng zhe yě zhòng qiāng 躺着也中枪tǎng zhe yě zhòng qiāng 躺著也中槍tóu zhòng 投中xiāng zhòng 相中xuǎn zhòng 选中xuǎn zhòng 選中xuè zhòng dú 血中毒yán zhòng 言中yī shǐ zhòng dì 一矢中的yī yǔ zhòng dì 一語中的yī yǔ zhòng dì 一语中的zhèng zhòng xià huái 正中下怀zhèng zhòng xià huái 正中下懷zhèng zhòng yào hài 正中要害zhòng bǎo 中保zhòng biāo 中标zhòng biāo 中標zhòng cǎi 中彩zhòng dàn 中弹zhòng dàn 中彈zhòng dì 中的zhòng dú 中毒zhòng dú xìng 中毒性zhòng fēng 中風zhòng fēng 中风zhòng guī zhòng jǔ 中規中矩zhòng guī zhòng jǔ 中规中矩zhòng jì 中計zhòng jì 中计zhòng jiàn luò mǎ 中箭落馬zhòng jiàn luò mǎ 中箭落马zhòng jiǎng 中奖zhòng jiǎng 中獎zhòng jǔ 中举zhòng jǔ 中舉zhòng kàn bù zhòng yòng 中看不中用zhòng kěn 中肯zhòng lè tòu 中乐透zhòng lè tòu 中樂透zhòng mó 中魔zhòng qiān 中签zhòng qiān 中簽zhòng qiāng 中枪zhòng qiāng 中槍zhòng quān tào 中圈套zhòng shāng 中伤zhòng shāng 中傷zhòng shì 中式zhòng shǔ 中暑zhòng xié 中邪zhòng xuǎn 中选zhòng xuǎn 中選zhòng yì 中意zhòng zhāo 中招zhòng zhōng zhī zhòng 重中之重