Có 1 kết quả:

Zhōng bù

1/1

Zhōng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhongbu or Chungpu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan