Có 1 kết quả:

Zhōng lì

1/1

Zhōng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhongli or Chungli city in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan