Có 1 kết quả:

Zhōng yāng Rén mín Zhèng fǔ Zhù Xiāng gǎng Tè bié Xíng zhèng qū Lián luò Bàn gōng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liaison Office of the Central People's Government in the Hong Kong Special Administrative Region