Có 1 kết quả:

zhōng yāng zhuān zhì jí quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

centralized autocratic rule