Có 1 kết quả:

zhōng yāng chǔ lǐ jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

central processing unit (CPU)